श्री आनंदमुर्ती सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मार्या., ब्रम्हनाळ/खटाव, ता. पलूस, जि. सांगली, , रजि. नं.एस.ए.एन/टी.जी.एन/एल.एफ.टी/765/86–87.

श्री आनंदमुर्ती सहकारी पाणीपुरवठा संस्था मार्या., ब्रम्हनाळ/खटाव, ता. पलूस, जि. सांगली, , रजि. नं.एस.ए.एन/टी.जी.एन/एल.एफ.टी/765/86–87.

 

ब्रम्हनाळ

–निर्मल ग्रामपंचायत ब्रम्हनाळ–

ता. पलूस, जि. सांगली. 

–ग्रामदैवत– 

ब्रम्हनाळचे आराध्य दैवत–श्री जित्तसिध्द.