Category Archives: Uncategorized

ब्रम्हनाळ

–निर्मल ग्रामपंचायत ब्रम्हनाळ–

ता. पलूस, जि. सांगली. 

–ग्रामदैवत– 

ब्रम्हनाळचे आराध्य दैवत–श्री जित्तसिध्द.